Giấy ủy quyền giao dịch nhà đất


- 1 lượng vàng bằng bao nhiêu gam " />